ČO JE AIRSOFT | Muničák

ČO JE AIRSOFT

ČO JE TO AIRSOFT ?

V podstate sa jedná o (adrenalínový) šport simulujúci bojové situácie, hraný s funkčnými replikami skutočných zbraní. Zároveň ide o tréning taktiky, tímovej akcie až po prežitie v boji. Princípom je airsoft veľmi podobný paintballu, rozdiel je však viditeľný najmä pri používaných zbraniach a munícii.

Pokým paintballové značkovače (markery – zbrane) majú tvar len vzdialene podobný klasickým zbraniam, u airsoftu ide (väčšinou) o presné kópie skutočných zbraní. Na výrobu týchto sa síce používajú najmä tvrdené plasty (ani to už tak úplne neplatí), ale pokým sa človek takejto repliky nedotkne, je len veľmi ťažké rozoznať kópiu od originálu.

Samozrejme tieto repliky sú plne funkčné, čo znamená, že pokiaľ má zbraň plný zásobník, je natiahnutá, je možné z nej strieľať. Tak ako skutočné, aj airsoftové zbrane môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií - krátke a dlhé. Pri výstrele zbraň využíva piest a stlačený vzduch na vystrelenie projektilu do priestoru.
Oproti paintballu, kde sa ako projektily používajú želatínové guličky kalibru .68 obsahujúce farbu, v airsofte sa používajú plastové guličky ráže 6mm, označované aj BB. BB-čka sa líšia váhou, najpoužívanejšie sú a 0,20g a 0,25g.

Tu je najzrejmejší rozdiel medzi paintballom a airsoftom – zatiaľ čo zásah v paintballe je neodškriepiteľný, pretože zasiahnutý je označkovaný farbou, u airsoftu je to otázka ‘priznania’ viac či menej bolestivého zásahu, otázka Fair Play. Treba si uvedomiť, že nech airsoft vyzerá akokoľvek drsný, vždy je to len hra a každá hra by mala byť predovšetkým férová. Navyše veľká časť herných scenárov je bodovaná inak než na počet vyradených súperov.

ROZDELENIE AIRSOFTOVÝCH ZBRANÍ

1) manuálne
2) plynové
3) elektrické

1. Manuálne airsoftové zbrane – manuálky

Patria k najdostupnejším a najlacnejším airsoftovým zbraniam. Z toho však vyplýva aj relatívne nižšia precíznosť spracovania, menej funkčných dielov, ale i menšia razancia a dostrel. U manuálnych zbraní je nutné pred každým výstrelom túto natiahnuť (tu dochádza k natiahnutiu pružiny s piestom). K dispozícii sú ako krátke tak aj dlhé manuály. Ich cena sa pohybuje od 30,- EUR (krátke) do 100,- až 200,- EUR (dlhé). Využiteľný dostrel týchto zbraní je okolo 15m, aj keď sa zvykne uvádzať až 20-30m, ale na tieto vzdialenosti majú už príliš výraznú balistickú krivku. Sila manuálov je v priemere 0,3 – 0,4 J. Kvalita spracovania i spoľahlivosť závisí od výrobcu, v tejto oblasti sú najčastejšími zástupcami firmy Tokyo Marui - TM a Unicorn Hobby Corporation – UHC. Najobľúbenejšími modelmi sú pištole Beretta 92F, CZ 75 a Desert Eagle, z dlhých manuálov sú to Heckler & Koch MP5 A3 a slávny Colt M16.
Manuály stále patria k najrozšírenejším airsoftovým zbraniam aj na Slovensku a s manuálom začína väčšina airsofťákov. Postupne potom prejdú na plynovku alebo elektriku, ale dobrý manuál býva vynikajúcou záložnou zbraňou. Navyše niektoré akcie bývajú organizované ako 'manual only'.

2. Plynové airsoftové zbrane – plynovky

Takzvané plynovky sú poháňané stlačeným plynom (napr. Green Gas HFC134a), ktorý sa plní podobným spôsobom, ako plyn do zapaľovača – cez ventil do zásobníka. Delia sa na blowbackové a neblowbackové - systém blowback zabezpečuje spätný chod záveru zbrane (tzv. kopanie zbrane) a zároveň automatické nabíjanie zbrane po každom výstrele – zbraň sa teda nemusí naťahovať pred každým výstrelom.

Zbrane bez systému blowback majú jednoduchší mechanizmus, pevný záver a ‘nekopú’. Tu sa odráža i cena – sú priemerne o polovicu lacnejšie okolo 100 – 150,- EUR, cena za blowbackové zbrane sa pohybuje od 150,- do 250,- EUR.
Samozrejme pri systéme blowback je istá časť plynu odvedená na spätný chod záveru, preto aj celková spotreba plynu je približne dvojnásobná oproti zbraniam bez blowbacku.

Realistickosť zbraní s blowbackom je azda najvernejšia a najviac sa blíži zážitku zo streľby zo skutočnej zbrane. Po upgrade (kovové vnútornosti, kovové telo) je možné použiť aj výkonnejší plyn HFC22.

Využiteľný dostrel plynoviek je okolo 20-30m, výhodou je možnosť korekcie výsledku ďalším výstrelom. Dosahujú silu 0,7 – 0,9 Joulov.

K najkvalitnejším patria zbrane od firiem Tokyo Marui a KSC, medzi najfrekventovanejšie modely Tokyo Marui Beretta 92F, či Tactical Master a KSC Glock 18c, ktorý je dokonca vybavený prepínačom na full-auto streľbu. Samostatnou kapitolou sú plynové revolvery.

3. Elektrické airsoftové zbrane – AEG

Prevažne dlhé zbrane, poháňané elektromotorom, veľkokapacitné zásobníky, vysoká kadencia, veľká razancia, presnosť a dostrel – to je základná charakteristika týchto zbraní. Vysoká upgradovateľnosť je prísľubom zvýšenia dostrelu, presnosti a razancie.

Na trhu sú k dispozícii aj krátke elektriky, ale tieto ani zďaleka nedosahujú parametrov dlhých AEG, či plynoviek, častokrát ani manuálov. Majú tzv. electric blowback – simulujú spätný pohyb záveru, ale bez ‘kopnutia’. Využiteľný dostrel elektrík je cez 30m, niektoré po upgrade aj cez 50m. Sila týchto (neupgradnutých) zbraní sa pohybuje na úrovni plynoviek – okolo 0,7 J.

Najväčším výrobcom AEG dovážaných na náš trh je firma Tokyo Marui, ktorá má vo svojom portfóliu množstvo samopalov, útočných I ostreľovacích pušiek – série M16, H&K MP5, G3, FA-MAS, AK47, Steyr, Sig atď.


ČO JE TO BLOWBACK ?

Systém blowback zabezpečuje spätný chod záveru zbrane (tzv. kopanie zbrane) a zároveň automatické nabíjanie zbrane po každom výstrele – zbraň sa teda nemusí naťahovať pred každým výstrelom.

Zbrane bez systému blowback (NBB) majú jednoduchší mechanizmus, pevný záver a "nekopú". Tu sa odráža i cena – sú priemerne o polovicu lacnejšie okolo 100 – 150,- EUR, cena za blowbackové zbrane sa pohybuje od 150,- do 250,- EUR.

Samozrejme pri systéme blowback je istá časť plynu odvedená na spätný chod záveru, preto aj celková spotreba plynu je približne dvojnásobná oproti zbraniam bez blowbacku.


ČO JE TO HOP-UP ?

Niektoré (v súčasnosti už väčšina) airsoftové zbrane sú vyrábané vo verzii so systémom Hop-Up. Princípom Hop-u je malý výstupok v hlavni, ktorý dáva BB-čku rotáciu okolo horizontálnej osi. Zmenšuje sa tak balistická krivka a zbrane majú dlhší dostrel a väčšiu presnosť na väčšiu vzdialenosť. U novších výrobkov firmy Tokyo Marui je Hop nastavený na guličky 0,25g, zbraň má tak veľkú razanciu a presnosť aj v manuálnom prevedení. Firma UHC stále vyrába svoje zbrane s Hop-om na 0,12g, čo je veľká nevýhoda – tak ľahké projektily dokáže z ich dráhy vychýliť slabší vetrík.


ČO JE TO CQB ?

Close Quarter Battle – laicky povedané, je to boj v malom priestore alebo v budovách. Spôsob boja, ktorý je príznačný pre políciu a špeciálne jednotky. útočí sa na krátku vzdialenosť a rýchlo. Bojová metóda vhodná pre boj v budovách, uliciach, úzkych uličkách, a všade tam, kde je obmedzená viditeľnosť a manévrovatelnosť.


ČO JE TO TOČÁK ?

Veľkokapacitný zásobník určený predovšetkým pre AEG. Guličky sa do zásobníka sypú, odtiaľ sú pomocou ozubeného podávača odoberané a tlačené do šachty a do zbrane. Zásobník je tým pádom nutné dotáčať kolieskom na spodku zásobníka, aby sa guličky podávali do šachty. Ďalšou nevýhodou je, že guličky v zásobníku hrkocú. Vyrábajú sa taktiež bubnové alebo krabicové točáky, tieto obsahujú elektromotor, ktorý zásobník dotáča sám.


ČO JE TO TLAČÁK ?

Tlačný zásobník pre AEG, s menšou kapacitou ako točák. Zásobník sa dobíja pomocou plničky. Veľká výhoda týchto tlačných zásobníkov je, že nehrkocú. Používajú sa hlavne na akciách, v ktorých sa chce docieliť reálnosť hry, kde sa hrá na reálny počet výstrelov.